Agencja Celna ATA s.c.

kompleksowa obsługa celna


    FIRMA         DRUKI DO POBRANIA         KONTAKT         SŁUŻBY CELNE         CERTYFIKATY         DOJAZD    

służby celne i urzędy centralne  

Cło - informacje podstawowe
Rejestracja i identyfikacja przedsiębiorców
System ISZTAR - Informacja Taryfowa
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego
Konsultacje TARIC
Ministerstwo Finansów
Narodowy Bank Polski
Straż Graniczna
Komenda główna Policji
Światowa Organizacja Ceł


ATA s.c. Agencja Celna - Eksport - Import - deklaracje intrastat - 42-200 Częstochowa ul. Legionów 90/100
e-mail: atasc@wp.pl   e-mail: atasc@op.pl   tel. +48 34 360 16 41
gsm +48 664 748 198
Projekt OTB Net Solutions